Föreläsningar och seminarier

Extra seminar: Landscape of somatic mutations in nasopharyngeal carcinoma

2015-11-0911:00 MTC Seminar room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Maria Lung

Speaker Address: Hong Kong University (HKU)

Host: Ingemar Ernberg

Contact person: Ingemar Ernberg