Föreläsningar och seminarier

Extra seminar: Giardia - a parasite of many faces

2015-10-1315:00 MTC Seminar room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Dr. Staffan Svärd, Department of Cell and Molecular Biology Uppsala University

Host: Mats Wahlgren

Contact person: Mats Wahlgren