Föreläsningar och seminarier

Extra seminar: Ancient DNA studies of the Iceman: the human genome, pathogen detection and dietary reconstruction

2017-06-2013:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Frank Maixner

Speaker Address: EURAC institute for studies of mummies and the iceman, Bolzano, Italy

Host: Lars Engstrand