Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: When checkpoint blockade is failing; improving immunotherapy of malignant melanoma

2018-01-2313:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Maria Wolodarski and Rolf Kiessling

Speaker Address: Cancer Center Karolinska (CCK), Karolinska Institutet

Host: Lars-Gunnar Larsson

Contact person: Lars-Gunnar Larsson