Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: Understanding genome fragility in physiology and disease

2018-03-1313:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Nicola Crosetto, MBB, Science for Life laboratory, KI

Host: Margareta Wilhelm

Contact person: Margareta Wilhelm
Cancer och onkologi