Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: Tumorigenesis in the kidney; remembrance of things past

2017-06-1313:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Håkan Axelson

Speaker Address: Lund University

Host: Marie Arsenian Henriksson

Contact person: Marie Arsenian-Henriksson