Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: Tracking the Genome's Cell Cycle Dynamics with CRISPR-Sirius, a Novel Bright Labeling Platform

2017-10-1013:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Thoru Pederson

Speaker Address: University of Massachusetts Medical School, Boston, USA.

Host: Galina Selivanova

Contact person: Galina Selivanova