Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: Telomere biology disorders and RNA poly(A) metabolism

2019-02-1913:00 Biomedicum B0313, 3rd floor, Solnavägen 9, Campus SolnaCampus SolnaBiomedicum

Speaker: Anders Virtanen, IMBIM, Uppsala University

Host: Claudia Kutter

Contact person: Claudia Kutter