Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: Targeting heparan sulfate in the brain tumor microenvironment

2018-03-2013:00 MTC Seminar room A302, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Karin Forsberg Nilsson

Speaker Address: Dept. of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University

Host: Lars-Gunnar Larsson

Contact person: Lars-Gunnar Larsson
Cancer and Oncology