Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: ROS and Antioxidants in Cancer Progression

2017-04-1813:00 MTC seminar room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Martin Bergö

Speaker Address: Department of Biosciences and Nutrition, KI

Host: Ingemar Ernberg

Contact person: Ingemar Ernberg