Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: RADICL-seq, a novel methodology for identifying genome-wide RNA-chromatin interactions

2018-02-2013:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Alessandro Bonetti

Speaker Address: Department of Medical Biochemistry and Biophysics (MBB), Karolinska Institutet

Host: Claudia Kutter

Contact person: Claudia Kutter