Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: Plasticity in tumor cell differentiation

2017-09-1213:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16Campus Solna

Speaker: Aristidis Moustakas

Speaker Address: Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Biomedical Center, Uppsala University

Host: Lars-Gunnar Larsson

Contact person: Lars-Gunnar Larsson