Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: Phenotypic cell plasticity in cancer metastasis and drug resistance

2017-08-2913:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Kaisa Lehti

Speaker Address: MTC

Host: Lars-Gunnar Larsson

Contact person: Lars-Gunnar Larsson