Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: MicroRNA therapy as a viable option against refractory cancers

2017-09-0513:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Per Hydbring

Speaker Address: Cancer Center Karolinska, Karolinska Institutet

Host: Lars-Gunnar Larsson

Contact person: Lars-Gunnar Larsson