Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: Mechanisms of medulloblastoma metastasis and recurrence

2017-09-1913:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Fredrik Swartling

Speaker Address: Dept. of Immunology, Genetics and Pathology (IGP), Uppsala University

Host: Marie Arsenian Henriksson

Contact person: Marie Arsenian-Henriksson