Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumour Biology Seminar: From surgery to complexity - the emergence of tumor biology

2014-02-2513:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Ingemar Ernberg, MTC

Host: Rolf Ohlsson