Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: Transcriptional mechanisms regulating and new technologies for detecting neural stem and cancer cells

2014-11-1113:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Ola Hermanson

Speaker Address: Neurovetenskap, KI

Host: Rolf Ohlsson