Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: The secrets of GWAS are written in the reads

2014-11-0413:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Claes Wadelius, Dept. of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University

 

Host: Anita Göndör