Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: The gut microbiome and cancer

2016-03-0113:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Lars Engstrand

Speaker Address: MTC

Host: Ingemar Ernberg

Contact person: Ingemar Ernberg