Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: Susceptibility of Glioblastoma to Endocytic Cell Death by a Small Molecule

2014-11-2513:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Satish Srinivas Kitambi, MBB, KI

Host: Anita Göndör