Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: Skin cancer initiation – the role of wound healing, stem cells & stem cell niches

2016-03-0813:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Maria Kasper

Speaker Address: Bionut

Host: Tersesa Frisan

Contact person: Teresa Frisan