Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: Role of p21-activated kinase 4 in cancer progression

2014-11-1813:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Staffan Strömbad

Speaker Address: Professor of Clinical Molecular Biology, Karolinska Institutet, Department of Biosciences and Nutrition

Host: Galina Selivanova

Contact person: Galina Selivanova