Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: Predictive oncology: systems scale analysis and prospective modeling of patient-derived glioma cells

2014-06-1013:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Sven Nelander

Speaker Address: IGP & Sci Life Uppsala

Host: Margareta Wilhelm