Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: Precision cancer medicine: from leukemias to solid tumors

2016-04-0513:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Olli Kallioniemi

Speaker Address: Sci Life

Host: Ingemar Ernberg

Contact person: Ingemar Ernberg