Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: Mechanotransduction in cell-to-cell communication

2014-10-2113:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Ana Teixera

Speaker Address: CMB, KI

Host: Margareta Wilhelm

Contact person: Margareta Wilhelm