Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: Kostman´s syndrome and leukemia development (prel)

2016-01-1913:00 MTC-seminar room, A 302, Nobels väg 16, KI Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Bengt Fadeel

Speaker address: IMM

Host: Ingemar Ernberg

Contact person: Ingemar Ernberg