Föreläsningar och seminarier

Cell and Tumor Biology Seminar: Accessory cells control Natural killer cell responsiveness

2015-10-1313:00 MTC Lecture room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Nadir Kadiri

Speaker Address: HERM, KI

Host: Satish Kitambi

Contact person: Satish Srinivas Kitambi