Föreläsningar och seminarier

Beyond Immune Checkpoint Blockade: Emerging Strategies

2015-05-2013:00 MTC Seminar room A302, Nobelsväg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker:  Professor Tak W Mak

Speaker Address: Campbell Family Institute for Breast Cancer Research, Princess Margaret Hospital, Toronto, Canada

Host: Sven Pettersson