Föreläsningar och seminarier

Advanced Seminars in Non Academic Research: Innovation- support, IP and business

2016-10-1913:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Dr. Christian Krog-Jensen

Speaker Address: KI AB

Host: Satish Srinivas Kitambi

Contact person: Satish Srinivas Kitambi