Core faciliteter

Det finns ett antal core faciliteter i Biomedicum som ska underlätta forskningen genom att ge tillgång till avancerade tekniker och bidra till billigare inköp av forskningsmaterial. Varje core facilitet har en ansvarig forskare som kontaktas för tillgång till faciliteten. Användarna faktureras sedan till olika priser beroende på om de är anställda vid KI eller är externa användare.