Skip to main content

Biträdande Prefekt Susanne Nylén

Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) är en ledande institution vid Karolinska Institutet, KI. Vårt viktigaste mål är att genom forskning bekämpa infektioner och cancer globalt. MTCs forskningsområden infektionsbiologi, immunologi och cancerforskning betyder att vi har en unik plattform för kunskapsgenerering. Våra nyckelord är tvärvetenskaplighet, kliniskt förankrad grundforskning samt nationellt och internationellt samarbete.

Forskare

Susanne Nylén

Telefon: 08-524 867 36
Enhet: Susanne Nylén grupp
E-post: Susanne.Nylen@ki.se

Administration

Administratör

Charlotte de Silva

Telefon: 08-524 852 84
Enhet: Susanne Nylén grupp
E-post: charlotte.de.silva@ki.se