Två nya forskargruppsledare vid MMK

Publicerat 2019-03-04 14:42. Uppdaterat 2019-03-04 14:48

Vi hälsar Caroline Nordenvall och Paul Ackermann välkomna som forskargruppsledare vid MMK.

Kolorektal kirurgi

Caroline Nordenvall leder gruppen Kolorektal kirurgi från och med den 1 februari 2019 till följd av att Anna Martling har utsetts till dekan för Campus Nord.

Forskargruppsledare

Caroline Nordenvall

Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Caroline.Nordenvall@ki.se

Ortopedi

Paul Ackermann leder gruppen Ortopedi från och med den 1 mars 2019 då Lars Weidenhielm nu går i pension.

Forskargruppsledare

Paul Ackermann

Enhet: Ortopedi
E-post: Paul.Ackermann@ki.se

GastroenterologiOrtopedi