Thoraxanestesiologi och intensivvård

This page in English

Forskargruppsledare

Professor/överläkare

Jan Van Der Linden

Telefon: 08-517 708 33
Enhet: Thoraxanestesi & intensivvård
E-post: Jan.vanderLinden@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, N3:03
171 76 Stockholm 

 Medlemmar i gruppen:

Anknuten

Thomas Fux

Enhet: Thoraxanestesi & intensivvård
E-post: thomas.fux@ki.se

Anknuten

Manne Holm

Enhet: Thoraxanestesi & intensivvård
E-post: manne.holm@ki.se

Doktorand

Gunilla Kjellberg

Enhet: Thoraxanestesi & intensivvård
E-post: gunilla.kjellberg@ki.se

Anknuten

Joana Koudouridis Frey

Enhet: Thoraxanestesi & intensivvård
E-post: Joana.Frey@ki.se

Doktorand

Martin Slettengren

Enhet: Thoraxanestesi & intensivvård
E-post: martin.slettengren@ki.se

Docent

Anders Öwall

Telefon: 08-517 748 16
Enhet: Thoraxanestesi & intensivvård
E-post: anders.owall@ki.se

Anestesi och intensivvård