Skip to main content

Thoraxanestesiologi och intensivvård

Forskargruppsledare

Jan Van Der Linden

Professor/överläkare
Thoraxanestesi & intensivvård
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, S1:01
171 76 Stockholm

Medlemmar i gruppen

Thomas Fux

Anknuten
Thoraxanestesi & intensivvård
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Manne Holm

Anknuten
Thoraxanestesi & intensivvård
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Gunilla Kjellberg

Doktorand
Thoraxanestesi & intensivvård
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Jesper Erik Nyman

Doktorand
Thoraxanestesi & intensivvård
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Thoraxanestesi & intensivvård
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Martin Slettengren

Doktorand
Thoraxanestesi & intensivvård
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anders Öwall

Docent
Thoraxanestesi & intensivvård
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1