Skip to main content

The role of Proprotein Convertase Subtilisins Kexins (PCSKs) in vascular disease

Projektledare

Forskarassistent

Ljubica Matic

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: ljubica.matic@ki.se

Doktorander

Doktorand

Bianca Suur

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: bianca.suur@ki.se

Doktorand

Urszula Rykaczewska

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: urszula.rykaczewska@ki.se

Doktorand

Samuel Röhl

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: samuel.rohl@ki.se

Doktorand

Moritz Lindquist Liljeqvist

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: moritz.lindquist.liljeqvist@ki.se

Bakgrund

Kärlsjukdomar innefattar ett brett spektrum av tillstånd såsom åderförkalkning, aorta-aneurysm och restenos efter kärlingrepp, vilka gemensamt bidrar till hög total invaliditet och dödlighet. Trots stora forskningsframsteg är t.ex. hjärtinfarkt och slaganfall (stroke) orsakad av åderförkalning fortfarande den dominerande dödsorsaken i världen. Idag saknas såväl raffinerade metoder för identifiering av riskpatienter, som riktade läkemedel som kan motverka dessa tillstånd.

Målsättning

Gemensamt för kärlsjukdomar är biologiska processer som inflammation, vävnadsnedbrytning såväl som vävnadsregeneration, där både inflammatoriska celler och glatta muskelceller medverkar. Vi har tidigare funnit att proprotein convertas subtilisin kexin 6 (PCSK6) är en av de mest signifikant uppreglerade molekylerna i aterosklerotiska plack från instabila patienter, lokaliserad till glatta muskelceller, och även funnit ökat uttryck i aneurysm- och restenos-vävnad från patienter. Eftersom glatta muskelceller har en läkande roll i vävnaden, tänker vi undersöka mekanismer relaterade till hela PCSK-familjen av 9 proteiner, med en hypotes att dessa reglerar glatt muskelcell funktion och fenotyp i kärlsjukdomar. Detta genomförs systematisk i ett projekt baserat på detaljerade molekylära analyser av humana biobanksprover, som integrerar flera kohorter av kärlsjukdom både nationellt och internationellt (t.ex. åderförkalkningsplack och blod från en biobank av 1300 patienter som opererats för halspulsåderförkalkning och 400 patienter som opererats för aorta-aneurysm vid Karolinska Universitetssjukhuset).

Arbetsplan

Kandidatmolekyler studeras med storskaliga molekylära analysmetoder från humana prover i kombination med bioinformatiska analyser. Identifierade PCSK kandidater undersöks i experimentella modeller i celler och i djurförsök. Parallellt valideras kandidater i oberoende humana kardiovaskulära kohorter där deras värde för risk prediktion och molekylär diagnostik utvärderas. De mest lovande kandidaterna kommer att utvecklas till terapeutiska och diagnostiska modeller för kärlsjukdom genom samarbete med etablerade resurser och industriella partners.

Betydelse

Projektet kommer att stödja utveckling av nya metoder som kan förbättra terapi och risk-intervention och ge nya strategier för att förebygga komplikationer till kärlsjukdomar.