Skip to main content

Studier av läkningsprocesser av kärlskada hos diabetiker

Projektledare Anton Razuvaev

Forskare

Anton Razuvaev

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Anton.Razuvaev@ki.se

Forskare

Doktorander

Doktorand

Robert Saxelin

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: robert.saxelin@ki.se

Doktorand

Marcus Wannberg

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: marcus.wannberg@ki.se

Doktorand

Samuel Röhl

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: samuel.rohl@ki.se

Åderförkalkning (ateroskleros) och hjärt- kärlsjukdom är den dominerande dödsorsaken i västvärlden. Ateroskleros uppkommer genom inlagring av blodfetter i kärlväggens innersta lager, intima, följt av en invandring av vita blodkroppar och inflammation i kärlväggen. Kärlväggens celler reagerar på denna skada genom tillväxt och skapar en ärrvävnad som täcker den inflammatoriska härden, detta leder till en förträngning (plack) av kärlets lumen som begränsar blodflödet vilket kan leda till kärlkramp i hjärtmuskel (angina pectoris) eller ben s.k. fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens). För att öka blodflödet i kärlet behandlas ofta patienter med kärlkirurgiska ingrepp där förträngningen antingen öppnas upp med hjälp av en så kallad ballongvidgning av kärlet eller genom en ”bypass” operation, där man leder om blodet förbi förträngningen med hjälp av ett kärl, ofta en ven, som man hämtar från en annan del av kroppen. Även kirurgiska ingrepp i syfte att bota en patient initierar en läkningsprocess i kärlväggen, då det är viktigt att intiman repareras igen. Detta kan leda till en återförträngning av kärlet, vilket är en av de vanligaste komplikationerna av behandlingen och i värsta fall måste ingreppet göras om.

De fysiologiska läkningsprocesserna i blodkärlen som är aktiva efter kärlkirurgiska ingrepp eller vid sjukdomar såsom åderförkalkning är störda hos individer med diabetes och det metabola syndromet. Patienter med diabetes har en förhöjd risk att utveckla perifer kärlsjukdom. Den debuterar även tidigare i livet och med en ökad risk för en accelererad utveckling till mer avancerade stadier. Patienter med diabetes har även en ökad risk för återförträngning av kärlet efter kirurgi och måste därför oftare göra om ingreppet i jämförelse med en patient utan diabetes.

Kunskapen om de biologiska och molekylära mekanismerna underliggande dessa processer är dock ofullständig. Projektet syftar därför till att ge ökad kunskap om de mekanismer som kontrollerar läkningsprocessen i kärlväggen vilket kan leda till utveckling av behandlingsmetoder som förbättrar prevention samt medicinsk- och kirurgiskterapi av patienter med hjärt- kärlsjukdom och diabetes. Arbetet bygger på translationella studier där material och information från patienter används tillsammans med studier av experimentella modeller för kärlskada och ven transplantat.