Skip to main content

RARA-centrum

RARA-centrum är ett innovativt projekt som i en pilot vill testa en helt ny övergripande struktur som måste utvärderas noggrant när projektperioden är slut. Målsättningen är att på ett kostnadseffektivt sätt förbättra omhändertagandet av en grupp patienter som idag far illa inom sjukvården trots att de står för stora samhällskostnader.

Målgruppen är patienter med sällsynta syndrom med multiorganproblematik som inte har något expertteam eller någon tillhörighet i sjukvårdssystemet. Målsättningen är att ge dessa patienter en fast fysisk punkt inom SLL som erbjuder högspecialiserad åldersövergripande specialist och vardagssjukvård. RARA-centrum skall vara en ”one stop shop” där specialister, allmänläkare och habiliteringspersonal samlas runt patienten med möjlighet att erbjuda såväl fysiska multidisciplinära besök som virtuella mottagningar. En viktig del av verksamheten är telemedicin och andra digitala lösningar för kommunikation med patienterna, men också med läkare och andra aktörer runt patienten på hemorten. Verksamheten skall också fungera som utbildningsinstans för läkare och andra personalkategorier genom att man samlar många sällsynta patienter på ett ställe. Forskning, såväl medicinsk, etnologisk, psykologisk, pedagogisk som hälsoekonomisk skall knytas till RARA-centrum eftersom det erbjuder unika möjlighet att studera grupper av patienter med sällsynta diagnoser

Syftet med RARA-centrum är att genom att skapa en tydlig hemvist inom SLL för patienter till en dokumentstyrd åldersövergripande mottagning med behandlingsrekommendationer och kvalitetsregister kommer såväl den högspecialiserade vården som första linjens vård och det icke-medicinska omhändertagandet förbättras samtidigt som det skulle ge stora möjligheter till kostnadsbesparingar, rikssjukvård, läkemedelsprövningar, samt forskning och utbildning.