Professor Mitchell Lazar tog emot Rolf Luft Award

Publicerat 2019-05-08 13:30. Uppdaterat 2019-05-09 14:21

Professor Mitchell Lazar vid Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia tog emot Rolf Luft Award vid en ceremoni i Nobel Forum den 8 maj. 

Priset delades ut av professor Karin Dahlman-Wright, Prorektor vid Karolinska Institutet. Vid ceremonin höll Mitchell Lazar prisföreläsningen “Nuclear Receptors, Circadian Rhythms, and Metabolism".

Karin Dahlman-Wright Prorektor vid KI och Professor Mitchell Lazar

Mitchell Lazar får Rolf Luft Award 2019 för sina banbrytande upptäckter inom metabolism och diabetes; länken mellan obesitas och diabetes typ 2 och hur miljöfaktorer påverkar den genetiska regleringen av metabolismen.

Han har visat hur dygnsrytmen (ljus och mörker) påverkar cellernas biologiska klocka, energiomsättning=metabolism. Han upptäckte ett protein REV-ERB alfa, dess betydelse för reglering av cellernas dygnsrytm och regleringen av den metabola rytmen det vill säga olika förbränning under dygnet. Detta förklarar varför arbeten med störd dygnsrytm är förenade med metabola sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, övervikt och cancer.

Han har vidare visat vad som styr fettcellernas utveckling och funktion via nukleära receptorn PPAR gamma. Läkemedel som stimulerar den ökar insulinkänsligheten och sockret och blodtrycket blir bättre. Vidare har han visat på genetiska varianter av PPAR gamma vilka förklarar varför vissa patienter inte svarar på denna behandling. Vid studier av hur PPAR gamma reglerade olika proteiner i fettcellerna fann han Resistin ett hormon som hämmar insulineffekter.

Professor Mitchell Lazar utsedd till årets mottagare av Rolf Luft Award

Rolf Luft Award delas ut årligen till en framstående forskare aktiv inom endokrinologi, metabolism och diabetesforskning. Tidigare pristagare beskrivs på sidan Rolf Luft Award.
EndokrinologiPris