Skip to main content

Övrig plastikkirurgi

Huvudansvarig: Inkeri Leonardson Schultz

Övrig plastikkirurgi omfattar flera patientgrupper med fokus på de transsexuella patienterna och de patienter som vårdas för avancerade trycksår.

De transsexuella patienterna följs upp i en prospektiv, SF-36-baserad kvalitetsenkät. Vidare pågår en nationell tvärsnittsstudie av transsexuella som drivs som ett doktorandprojekt från Karolinska, Huddinge. Vidare planers sensibilitetsstudier på transsexuella kvinnor som genomgått bröstförstorande kirurgi.

Trycksårspatienterna följs upp retrospektivt avseende recidiv och/eller nya sår. I dagsläget omfattar studien 50 patienter opererade de senaste 5 åren.

En randomiserad, prospektiv studie avseende behandling av keloider, med lokal strålbehandling (brachyterapi) pågår i samarbete med onkologiska kliniken Karolinska, Solna.

Forskning Gruppledare
TS - forskning Johan Rinder
TS-tvärsnitt Cecilia Dejhne
Trycksår Jakob Lagergren
Keloider Petra Petersson