Nytt nationellt initiativ för precisionsmedicin - Genomic Medicine Sweden

Publicerat 2017-09-13 11:06. Uppdaterat 2017-09-14 10:31This page in English

Genomic Medicine Sweden är ett initiativ som genom en förstudie ska ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat inom svensk hälso- och sjukvård.

GMS karta

Den 19 september 2017 kommer initiativet att ha ett uppstartsmöte på Karolinska Institutet där svenska kliniker, diagnostiker och tekniker landet runt samlas för att vara med och påverka utformningen av Genomic Medicine Sweden, GMS.

- Responsen har varit oerhört positiv och vi har nu över 170 anmälda deltagare från hela landet med spetskompetenser över hela fältet, säger Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi och projektledare för GMS. Målet är att tillsammans bygga en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin i Sverige.

Primärt fokus kommer att läggas på patienter med ärftliga sjukdomar och cancer, men kommer även att utökas till andra områden såsom komplexa sjukdomar och mikrobiomet. Initiativet kommer att genomföras som ett brett samverkansprojekt mellan flera olika aktörer i samhället, inklusive hälso- och sjukvården, universiteten samt SciLifeLab.

Förstudien beviljades i juni av Swelife/Vinnova.

GMS infrastruktur

Uppstartsmöte

Den 19 september 2017 på Karolinska Institutet.

Projektledare

Professor/överläkare

Richard Rosenquist Brandell

Enhet: Klinisk genetik
E-post: richard.rosenquist@ki.se

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. Målet är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan. Swelife har nu prioriterat fyra satsningar för svensk life science varav GMS initiativet är ett, läs mer om projektet Genomic Medicine Sweden på www.vinnova.se

 

Genetik