Nyheter Tillväxt och metabolism

This page in English

Diabetes och allvarliga komplikationer kan förebyggas

Föreläsning av Kerstin Brismar vid tvärvetenskapligt symposium i Aula Medica den 16 oktober 2017

Teresa Daraio disputerar den 27 oktober 2017

Teresa Daraio försvarar sin avhandling "Studies of SNAP-25 in regulated membrane fusion; metabolic consequences and tuning of intracellular Ca2+ dynamics in beta cells" den 27oktober. Välkomna till Nanna Svartz Auditorium kl 09:15. Här kan du läsa mer om Teresas avhandling

Teresa Daraio from Growth and metabolism

Deltagare sökes till studie om hög risk för typ 2 diabetes och hjärt- kärlsjukdom

Låga nivåer i blodet av proteinerna IGFBP-1 och adiponectin kan hos helt friska personer förutsäga utvecklingen av typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Nu startar en studie där vi söker deltagare till ett forskningsprojekt med syfte att genom blodprov och frågeformulär identifiera friska personer med stor risk för framtida diabetes typ2. Mer information om studien 

Rolf Lufts Stipendium 2016

Teresa Daraio och Muhammad Irfan tog emot Rolf Lufts Stipendium 2016 vid ett seminarium den 1 december 2016, länk till nyhet om priset.

Henrik Wagner disputerade den 11 november 2016

Här kan du läsa mer om hans forskning

Artikel rekommenderad av Faculty of 1000

Artikeln "Replacing SNAP-25b with SNAP-25a expression results in metabolic disease" har blivit rekommenderad av F1000 faculty member Michael Roth "as being of special significance in its field".

Replacing SNAP-25b with SNAP-25a expression results in metabolic disease.
Valladolid-Acebes I, Daraio T, Brismar K, Harkany T, Ögren S, Hökfelt T, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2015 Aug;112(31):E4326-35

Diabetes prevention

Kerstin Brismar föreläste för allmänheten under Öppet Hus-dagen på Karolinska Institutet den 30 augusti 2014. Här kan du ta del av hennes föreläsningsbilder.

SRP Diabetes/EndoMet Retreat 2014

Teresa Daraio och Ismael Valladolid Acebes fick pris för bästa poster på SRP Diabetes möte den 15-16 maj 2014. Posterns titel: "Insulin resistance and impaired rotarod performance in SNAP-25b deficient mice"

Teresa Daraio and Ismael Valladolid Acebes

 

Metabolism