Skip to main content

Nyheter Tillväxt och metabolism

Diabetes och allvarliga komplikationer kan förebyggas

Den 16 oktober 2017 hölls ett tvärvetenskapligt symposium i Aula Medica vid Karolinska Institutet där professor emerita Kerstin Brismar var en av talarna. Hon föreläste om hur det går att förebygga diabetes dess allvarliga komplikationer. 

Typ 2-diabetes kan ge allvarliga komplikationer, såsom skador i ögon, njurar, kärl, nerver och hjärta. De flesta av dessa skador har samma orsaker, där högt blodsocker är en viktig faktor. Ärftliga anlag kan öka risken för eller skydda mot skador. Genom att påverka orsakerna kan skador förebyggas och minskas. Ny teknologi kan dessutom hjälpa oss att förstå och bota diabetes.

Här kan du ta del av hennes föreläsning: "Diabetes och allvarliga komplikationer kan förebyggas"

Läs mer om diabetes på Karolinska Institutets temasidor

Deltagare sökes till studie om hög risk för typ 2 diabetes och hjärt- kärlsjukdom

Låga nivåer i blodet av proteinerna IGFBP-1 och adiponectin kan hos helt friska personer förutsäga utvecklingen av typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Nu startar en studie där vi söker deltagare till ett forskningsprojekt med syfte att genom blodprov och frågeformulär identifiera friska personer med stor risk för framtida diabetes typ2. Mer information om studien

Rolf Lufts Stipendium 2016

Teresa Daraio och Muhammad Irfan tog emot Rolf Lufts Stipendium 2016 vid ett seminarium den 1 december 2016.

Henrik Wagner disputerade den 11 november 2016

Titeln på Henriks avhandling om kombinerad behandling vid mild typ-2 diabetes är "Factors potentially influencing pathogenetic mechanisms and hyperglycemia in pre-diabetes and type 2 diabetes : clinical studies in human"

Artikel rekommenderad av Faculty of 1000

Artikeln "Replacing SNAP-25b with SNAP-25a expression results in metabolic disease" har blivit rekommenderad av F1000 faculty member Michael Roth "as being of special significance in its field".

SRP Diabetes/EndoMet Retreat 2014

Teresa Daraio och Ismael Valladolid Acebes fick pris för bästa poster på SRP Diabetes möte den 15-16 maj 2014. Posterns titel: "Insulin resistance and impaired rotarod performance in SNAP-25b deficient mice"