Skip to main content

Nyheter Neurogenetik

Martin Schalling uppmärksammas av IVA för medicinsk översättningsapp

År 2019 firar Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA) hundra år som brobyggare och påverkare av samhällsutvecklingen. I hundra år har IVA varit en mötesplats för de som vill vara med och forma Sveriges framtid. IVA vill lyfta fram intressant forskning med potential för näringslivet, och akademins 100-lista samlar forskning som ligger till grund för innovation i form av nya företag, produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta.

Martin Schalling har tillsammans med Linus Kullänger och Annie Backman utvecklat det digitala verktyget Care to translate – en digital vårdtolk för vårdgivare. Språkbarriärer ska inte vara ett hinder för god vård, vilket är bakgrunden till skapandet av appen. Care to translate används redan av 30.000 personer i Sverige och EU, och appen uppmärksammas nu på IVA:s 100-lista. Läs nyhetsartikel på ki.se

Disputation Parvin Kumar, 30 november 2018

Avhandlingens titel: Novel blood markers in psychosis