Nyheter GMS

Genomic Medicine Center på Karolinska Universitetssjukhuset är bland de få i världen som sekvenserar individers hela genuppsättning

Pressmeddelande Karolinska Universitetssjukhuset, 2018-11-26

Vinnova beviljar Genomic Medicine Sweden 43,8 miljoner kronor

Nyhetsartikel Karolinska Institutet, 2018-11-20

Nationell satsning på precisionsmedicin ska ge fler patienter rätt behandling i rätt tid

Pressrelease från Vinnova, 2018-11-20

Mångmiljonbidrag till satsning på precisionsmedicin

Pressrelease från Region Skåne, 2018-11-20

Uppstart Genomic Medicine Sweden

New National Initiative for Precision Medicine - Genomic Medicine Sweden 2017-09-14