Neurogenetik

This page in English

Vi utför forskning inom en mängd olika områden, såsom, kronisk njursjukdom, aptitkontroll och ätstörningar samt olika psykiatriska sjukdomar som depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

Forskargruppsledare

Professor

Martin Schalling

Telefon: 08-517 744 81
Enhet: Neurogenetik
E-post: Martin.Schalling@ki.se

Forskare

Catharina Lavebratt

Telefon: 08-517 765 24
Enhet: Neurogenetik
E-post: Catharina.Lavebratt@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, L8:00
171 76 Stockholm
Neurogenetikgruppen har laboratorier i Centrum för Molekylär Medicin (CMM). Läs mer om gruppen Neurogenetik på cmm.ki.se

Forskningsområde

Vårt syfte är att identifiera genetiska faktorer som predisponerar för utveckling av neuropsykiatriska och metabola sjukdomar. De sjukdomar vi studerar är depression, anorexi, schizofreni, malnutrition vid njursjukdom, fetma, Parkinson's sjukdom och förstorad hjärna. Vi utför både genetiska associationsstudier, där vi använder pyrosequencing plattformen för genotypning, såväl som funktionella studier, med tekniker såsom in situ hybridisering, immunohistokemi, expression arrays och magnetresonanstomografi. Vi är involverade i metodutveckling inom SNP-typning och expressionsanalys.

Medlemmar i gruppen

Forskningsingenjör

Malin Alvehus

Telefon: 08-517 726 63
Enhet: Neurogenetik
E-post: malin.alvehus@ki.se

Anknuten

Lena Backlund

Enhet: Neurogenetik

Anknuten

Dan Edwall

Telefon: 08-586 107 80
Enhet: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
E-post: Dan.Edwall@ki.se

Senior lab manager

Annika Eriksson

Telefon: 08-517 726 63
Enhet: Neurogenetik
E-post: Annika.Eriksson@ki.se

Forskningsingenjör

Katarina Gell

Telefon: 08-517 726 63
Enhet: Neurogenetik
E-post: Katarina.Gell@ki.se

Anknuten

Björn Johansson

Enhet: Neurogenetik
E-post: Bjorn.Johansson@ki.se

Doktorand

Linghua Kong

Enhet: Neurogenetik
E-post: linghua.kong@ki.se

Doktorand

Parvin Kumar

Enhet: Neurogenetik
E-post: parvin.kumar@ki.se

Professor, senior

Annika Lindblom

Enhet: Neurogenetik
E-post: Annika.Lindblom@ki.se

Postdoc

Wen Liu

Enhet: Neurogenetik
E-post: wen.liu@ki.se

Professor

Olle Ljungqvist

Telefon: 019-602 15 43
Enhet: Neurogenetik
E-post: Olle.Ljungqvist@ki.se

Professor

Fredrik Lonnqvist

Enhet: Neurogenetik
E-post: fredrik.lonnqvist@ki.se

Doktorand

Vincent Millischer

Enhet: Neurogenetik
E-post: vincent.millischer@ki.se

Forskarassistent

Ida Nilsson

Enhet: Neurogenetik
E-post: ida.nilsson@ki.se

Anknuten

Marie Nyman

Enhet: Neurogenetik

Doktorand

Elin Skott

Enhet: Neurogenetik
E-post: elin.skott@ki.se

Teknisk assistent

Miranda Stiernborg

Enhet: Neurogenetik
E-post: miranda.stiernborg@ki.se

Doktorand

Jessada Thutkawkorapin

Telefon: 073-774 89 90
Enhet: Neurogenetik
E-post: jessada.thutkawkorapin@ki.se

Professor

Homero Vallada

Enhet: Neurogenetik
E-post: homero.vallada@ki.se

Forskare

Carlos Villaescusa

Enhet: Neurogenetik
E-post: carlos.villaescusa@ki.se

Postdoc

Yabin Wei

Enhet: Neurogenetik
E-post: yabin.wei@ki.se

Doktorand

Liu Yang

Enhet: Neurogenetik
E-post: liu.yang@ki.se

Docent

Urban Ösby

Enhet: Neurogenetik
E-post: Urban.Osby@ki.se

Anknuten

Xiang Jiao

Enhet: Neurogenetik
E-post: xiang.jiao@ki.se

Core Facilities

KI Gene, genetic analysis

Stem Cell & Organoid Core Facility

Martin Schalling professorsföreläsning

Bipolär sjukdom: En fråga om arv, inflammation eller telomerer?

Ur seminarieserien "Student - Låt dig inspireras av en professor" på Karolinska Institutet.

Neurogenetik