Skip to main content

Neurogenetik

Gruppen bedriver forskning inom en mängd olika områden såsom kronisk njursjukdom, aptitkontroll och ätstörningar, samt olika psykiatriska sjukdomar som depression, bipolär sjukdom och schizofreni. Vi arbetar med att identifiera genetiska faktorer som förutbestämmer utvecklingen av neuropsykiatriska och metabola sjukdomar.

Forskargruppsledare

AK
Amalia Kewenter
2019-06-18