Lisa Juntti-Berggren - ny professor!

Publicerat 2015-02-18 12:26. Uppdaterat 2015-02-18 12:47

Lisa Juntti-Berggren har anställts som professor i experimentell medicin vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi från och med den 1 januari 2015. 

Anställningen som professor är förenad med befattningen som överläkare vid Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Professor/överläkare

Lisa Juntti-Berggren

Enhet: Signaltransduktion
E-post: Lisa.Juntti-Berggren@ki.se

Professor