Ladok - information för studenter vid MMK

Den 20 november 2017 införs det nya Ladok-systemet på Karolinska Institutet. Systemet ger alla studenter och doktorander på KI möjlighet att själva registrera sig på kurser, skriva ut registrerings- och studieintyg men även erbjuda varje student en bättre överblick över sina studier. Nya Ladok ger, förutom utökad service till studenter och lärare, även en smidigare och modernare utbildningsadministration.

Här hittar du samlad information om nya Ladok på KI

KI:s introduktionsfilm till nya Ladok - så här gör du

Doktorander

Som doktorand har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Du som är doktorand ska registrera dig på ditt forskningsarbete varje termin, samt på övriga kurser du läser inom forskarutbildningen. Forskningsarbetets registreringsperiod är 15 december - 31 januari inför en vårtermin och 15 juni - 31 augusti inför en hösttermin.

För övriga kurser inom forskarutbildningen är registreringen öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart.

Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

Du loggar in i studentgränssnittet med ditt KI-ID på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

Studenter på grund och avancerad nivå

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

Vid frågor om Ladok vid MMK kontakta

Studiehandläggare för forskarutbildningen Ann-Britt Wikström

Handläggare

Ann-Britt Wikström

Telefon: 08-517 733 53
Enhet: Administration
E-post: Ann-Britt.Wikstrom@ki.se

Studiehandläggare för grundutbildningen Maria Persson

Administratör

Maria Persson

Enhet: Ögon och syn Pansell
E-post: maria.persson@ki.se