Skip to main content

Kontakta oss - BALAD

Ansvarig forskare för studien är Anneli Björklund, docent, överläkare, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Docent

Anneli Björklund

Telefon: 08-517 794 58
Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Anneli.Bjorklund@ki.se

Sjuksköterska

Siv Lundblad

Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Biomed

Kersti Nyström-Lansner

Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna