Föreläsningar och seminarier

WikiKS - ett seminarium om att bevara KS historia

2016-01-1915:00 till 17:00 Nanna Svartz AuditoriumKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Välkommen till ett seminarium om KS historia. WikiKS är ett dokumentationsprojekt för att bevara KS 75-åriga historia inför kommande stora omflyttningar och organisatoriska förändringar. Alla är mycket välkomna (ingen föranmälan).

Karolinska sjukhuset

Moderatorer

Ingemar Ernberg och Bertil Hamberger

Program

Ur KS filmarkiv Göran Falkenberg
Vad har hänt första året? Bertil Hamberger
Nya fynd i Karolinska Sjukhusets gömmor Torgny Svenberg, Håkan Eriksson, Gunilla Bolinder
Kvinnoklinikens historia Kerstin Hagenfelt
Hemsidan växer fram Björn Wiklund
Vittnesseminarium 19 september 2015 Olof Ljungström, Daniel Normark
Namngivning gamla KS – NKS Magnus Nordenskjöld
Hur går vi vidare?

Program som pdf 

Alla former av bidrag välkomnas; verksamhetsbeskrivningar, fotografier, filmer, patientberättelser, föremål, instrument, innovationer, konst, arkitektur, ledning och information. Frågor om seminariet och förslag för det fortsatta arbetet kan sändas till Bertil Hamberger, bertil.hamberger@ki.se.

Projektgrupp

Gunilla Bolinder, Ingemar Ernberg, Håkan Eriksson, Bertil Hamberger, Jan Lindsten, Olof Ljungström, Daniel Normark, Torgny Svenberg, Björn Wiklund.

Contact person: Bertil Hamberger

Länkar

Historia