Annan

Utdelning av Jeanette Bonniers stipendium

2017-12-0616:00 till 19:00 Rolf Luft Centrum för Diabetesforskning, byggnad L:1Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Varmt välkommen till utdelningen av Jeanette Bonniers stipendium. Stipendiet möjliggör för unga diabetesforskare att besöka andra universitet för att lära sig nya metoder och stimulera forskningssamarbete. Priset delas nu ut till två unga diabetesforskare; Karin Rådholm och Kristofer Hedman.

Karin Rådholm

Karin Rådholm, Linköpings universitet, stipendiat till Jeanette Bonniers stipendium

Karin Rådholm kommer från Linköpings Universitet. I sin doktorsavhandling undersöker Karin faktorer kopplade till hjärt-kärl-sjukdom, särskilt förmaksflimmer, högt blodtryck och diabetes hos äldre. Tillsammans med en forskargrupp vid University of Sydney, Australien, ska hon nu undersöka risken för kärl-komplikationer i stora och små blodkärl vid typ 2-diabetes.

Kristofer Hedman

Kristofer Hedman från Linköpings universitet och stipendiat till Jeanette Bonniers stipendium

Kristofer Hedman kommer från Linköpings Universitet. I sin doktorsavhandling undersöker han hjärtfunktionen hos friska och hjärtsjuka personer. Han ska nu tillsammans med en forskargrupp vid Stanford University, USA, studera immunologiska och metabola mekanismer bakom hjärt-muskelinflammation hos personer med diabetes.

Tacksam för svar senast måndagen den 27 november

Meddelande om huruvida du/ni kan komma till Ritva Luft: ritva.luft@tele2.se

Program, se nedan:

DiabetesStipendier