Konferenser och symposier

Temadag: Knäskador hos barn

2014-11-2608:30 Sophiahemmet, Hus O plan 3, Valhallvägen 91Annan

Centrum för Idrottsskadeforskning o Utbildning (CIFU) och CapioArtroClinic arrangerar temadagen "Knäskador hos barn", en fortbildningskurs för ortopeder och fysioterapeuter

Program: Epidemiologi knäskador hos barn ▪ Främre korsbandsoperation ”in live” ▪ Resultat från korsbandsregistret ▪ Operationsindikationer ▪ Postoperativ rehabilitering barn ▪ Eminentiafrakturer ▪ Patella luxationer ▪ Icke kirurgisk och kirurgisk behandling vid patellaluxationer ▪ Osteokondritis dissecans ▪ Överbelastningsskador i knäleden ▪ Femuropatellärt smärtsyndrom ▪ Falldiskussioner

Mer information om temadagen och registreringsansvisningar finns i inbjudan

Contact person: Anna Pappas
Idrottsmedicin