Konferenser och symposier

Svenska Accessmötet 2015

2015-01-2209:00 till 2015-01-2317:00 Aula MedicaCampus Solna

Välkommen till Svenska Accessmötet 2015. Syftet med mötet är att skapa förutsättningar för en nationell samsyn inom accesshantering och diskutera angelägna problem. Accesser kommer att diskuteras ur både patient- och omvårdnadssynvinkel, och utöver nefrologer och kärlkirurger även ur radiologens, kardiologens och anestesiologens perspektiv.

Huvudämnen

  • Accessplanering och kvalitet
  • Hjärta och cirkulation
  • Hur hanterar vi krånglande accesser idag?
  • Central dialys kateter
  • Workshops
  • Framtiden

Ordförande i programkommittén:

Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se

Länkar

Hjärt-kärlsjukdomar